Ο Κώδικας Ηθικής Επιχειρηματικής Πρακτικής MedTech Europe που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 ρυθμίζει όλες τις πτυχές των σχέσεων της βιομηχανίας MedTech με τους επαγγελματίες υγείας (HCP), τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης (HCO) και τους επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων (PCOs).

Για να επιτρέψει στους παραπάνω εμπλεκόμενους να αποδείξουν στους συνεργάτες της βιομηχανίας τη δέσμευσή τους για τα ηθικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στον κώδικα, η MedTech Europe θέσπισε τον Ηθικό Χάρτη, ο οποίος είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία πιστοποίησης.

Η Eventure ολοκλήρωσε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ειδικές εξετάσεις για την πιστοποίηση, υπέγραψε το συμβόλαιο της Medtech, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του αξιόπιστου συνεργάτη. (Medtech Trusted Partner).

www.ethicalmedtech.eu/ethical-charter/chartered-organisations/

Μπορείτε να ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικής Πρακτικής MedTech Europe MedTech Europe Code of Ethical Business Practice για πλήρεις ορισμούς αυτών των όρων και περαιτέρω πληροφορίες.

 

Medtech Trusted Partner

ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ EDUCATIONAL GRANT

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input